YÖNETMELİKLER

DAYANDIĞI KANUN NO/MADDE YÖNETMELİK ADI RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE SAYISI
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 27010
4703 Asansör Yönetmeliği 31.01.2007 26420
6331/30, 3146/12 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013
Değ.16.01.2014
28539
Değ.28884
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği 01.08.2004
Değ.19.04.2014
25540
Değ.28977
4857/91, 6331/24-3 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16.08.2013
Değ.04.02.2014
28737
Değ.28903
6331/30 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 28741
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 22.01.2007 26411
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2006 26392
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007 26735
6331/30 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 28678
6331, 2872, 644, 5902 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867 Mük.
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28.07.2013 28721
6331/16, 17, 18, 30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 28648
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013 28633
6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013 28743
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 31.10.2012 28453
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004
Değ.25.10.2013
25425
Değ.28802
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14.09.2010 27699
7269/3 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2007 26454
6331/30
3146/12
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013 28620
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30.11.2000 24246
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 24500
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 28533
6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013 28717
4857/30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09.01.2014 28877
6331/30 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 28737
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 28744
2872/8, 11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2004 25446
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 28698
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım Yönetmeliği 22.05.2002
Değ.18.03.2004
24762
Değ.25406
6331/30, 31,
3146/2, 12
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25.04.2013
Değ.02.05.2014
28628
Değ.28988
6331/3,30,
3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 29.12.2012
Değ.11.10.2013
28512
Değ.28792
6331/10, 30, 31 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 28741
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 06.04.2004 25425
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 29.12.2012
Değ:18.12.2014
28512
Değ.29209
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 28861
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 28532
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 28512
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05.03.2004 25393
6356/4 İşkolları Yönetmeliği 19.12.2012
Değ.26.03.2014
28502
D.28953
1593,2559,
3572,4562,
5216,5302, 5393
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10.08.2005 25902
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 28710
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20.07.2013
Değ:18.12.2014
28713
Değ:29209
6331/11, 12, 30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 28681
6331/25, 30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 28603
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24.07.2013 28717
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.04.2005 25785
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06.08.2013 28730
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30.04.2011 27920
6269 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 19.09.1964 11811
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 28733
6331/30 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013 -
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29.11.2006 26361
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03.03.2004 25391
5378/14 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2013 28833
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 28770
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
Değişikliğin yürürlük tarihi : 01.01.2015
03.03.2009
Değ.28.09.2014
27158
Değ.29133
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15.11.1990 20696
1739, 3797
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 31.12.2008 27096
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30.12.2006 26392 4.Mük.
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 07.10.2004 25606
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 07.04.2004 25426
234 Resmi Mühür Yönetmeliği 12.09.1984 18513
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02.02.2015 29255
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16.07.2013 28709
6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013 28762
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 03.09.2008 26986
6356/29, 30, 77 Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 26.11.2013 28833
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12.05.2010 27579
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 27.05.2010 27593
4703/4 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 31.12.2012 28514 4.Mük.
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 25.01.2012 28184
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük.
6356/42,61 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 11.10.2013 28792
6356/57 Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 07.12.2013 28844
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği 05.11.2013 28812
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 05.02.2013 28550
818/323,
854/29....
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 18.11.2008 27058
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.08.2003
Değ.22.01.2015
25214
Değ.29244
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 05.10.2013 28786
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 16.12.2010 27787
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 03.03.2004 25391
4857/30, 39,
4904/3, 4447/48
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) 25.04.2009 27210
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 28.02.2004 25387