Osgb Mobil Sağlık

Osgb Mobil Sağlık


Uzman OSGB çözüm ortağı ile mobil sağlık hizmetlerini sağlamaktadır. Uzman ve deneyimli sağlık ekipleri ile bu hizmetlerde ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olmayı başarmıştır. Bünyesinde Türkiye’nin en kapsamlı mobil araç filosu vardır.
Tüm Mobil Sağlık Hizmetlerimiz ISO 9001 - 2008 Sertifikasyonuna sahiptir.

İŞE GİRİŞ MUAYENE VE TETKİKLERİ
İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde, değerlendirmeye alınması yasal zorunluluk olan ve çalışan sağlığı için önem taşıyan birçok testi işe başlamadan Uzman OSGB de yaptırabilirsiniz. Özellikle akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan grubu, portör tetkikleri, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri laboratuarımız sayesinde günlük olarak çalışılmaktadır.

AKCİĞER GRAFİLERİ
Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası zararlı etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir. Gerektiğinde filmler kadromuzda bulunan A ve B Tipi Pnömokonyoz okuyucu tarafından değerlendirilebilmektedir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ)
Spirometrik inceleme, çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.

İŞİTME TESTİ (ODYOMETRE)
Bu test özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde odyometristler tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar odyometrist ve KBB uzmanları tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. Ayrıca istatiksel veriler ve bir önceki yılla karşılaştırmalı sonuçlar verilebilmektedir.

PORTÖR TARAMALARI
Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;
Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
Gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, Histolytica kistleri, Giardialamblia kistleri ve Helmint yumurtaları yönünden en az 6 ayda bir)
Boğaz ve burun kültürü (S. aureus yönünden, en az yılda bir)

TOKSİKOLOJİK TESTLER
Sanayide kullanılan birçok kimyasal ve metal ile bunların ara ürünleri veya farklı sektörlerde ara işlemlerde kullanılan birçok kimyasal toksik özellik taşımaktadır. Bu maddelerle ilgili kurşun ve bileşikleri (kan kurşun düzeyi, idrarda d-ALA, idrarda fenol, hippürik asit, TCA, kanda solventler, krom, çinko, kadmiyum, demir, alüminyum, bakır ve diğer toksikolojik testler yapılabilmektedir.

GÖRME BOZUKLUKLARI VE RENK KÖRLÜĞÜ TARAMALARI
Göz doktorumuz seyyar kapsamlı cihaz parkı ile göz muayenelerini yapmakta ve ileri inceleme gerekenleri de ilgili yerlere sevk etmektedir.

ÇEVRE ANALİZLERİ:
İşletmeniz için gereken birçok çevre analizi konusunda size hizmet vermeye hazırız. Bu hizmetimiz akredite kurumlar tarafından verilmektedir.
Su analizleri (mikrobiyolojik ve kimyasal)
Legionella analizi
Çamur analizleri
Endüstriyel yüzey kültürleri
Havada mikrobiyolojik etken analizleri
 

 

  

HİZMETLERİMİZ