İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLER

İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz.
Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz:

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,

 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden işverenlerin eğitimi, ara elemanların eğitimi ve işçilerin eğitimi. 

İLKYARDIM EĞİTİMİ

Uzman OSGB’nin çözüm ortağı olan BAM İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen, her biri konusunda uzman ve Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip doktorlar tarafından verilen eğitimler; her on katılımcıya bir eğitimci düşecek biçimde organize edilmiştir.

Sözü edilen eğitimler sadece teorik olmayıp, her bir katılımcının konuyu iyice anlaması ve uygulama yapması gereğine uygun biçimde hazırlanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Eğitimler TV, video, barkovizyon ve slayt gibi görsel malzeme destekli, gelişmiş manken ve modern ilkyardım malzemeleri ile uygulamalı olarak da yapılmaktadır.

Uzman OSGB nin çözüm ortağı BAM İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından verilen ilkyardım eğitim programını tamamlayanlar, yalnızca Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bir sertifikaya sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda yaşam kurtarılması anlamında bundan böyle karşılaşabilecekleri çeşitli olumsuzluklara karşı da hazırlıklı olacaklardır.

BAM İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından; Temel İlkyardım Eğitimi (16 saat) olarak verilmektedir.


İLKYARDIM EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ:

 • Genel ilkyardım bilgileri
 • Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilkyardım
 • Yaralanmalarda ilkyardım
 • Yanık, Donma, Sıcak çarpmasında ilkyardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde ilkyardım
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • Boğulmalarda ilkyardım
 • Hasta / Yaralı taşıma teknikleri

 

 

 
 

HİZMETLERİMİZ